top of page

Frédéric Coryn (geboren te Gent op 27 juli 1974) behaalde in 1997 het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent met onderscheiding. Hij is advocaat aan de balie te Gent sinds 1 september 1997.

VAKGEBIEDEN

  • Verbintenissenrecht

  • Aannemings- en bouwrecht

  • Vastgoedrecht

  • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  • Lichamelijke schade

  • Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

  • Omgevingsrecht

PUBLICATIES
F. Coryn, ‘Exceptio non adimpleti contractus : bezint, vooral U – voorlopig – niet begint !’, noot onder Gent 14 september 2001, A.J.T. 2001- 2002, 411- 413.

W. De Bondt en F. Coryn, ‘Het algemeen verbintenissenrecht’ in Kroniek van het Belgisch Privaatrecht (1993-2000)’, N.T.B.R. 2003, 23- 27.

F. Coryn, ‘Rechtsverwerking : 10 jaar na de arresten van het Hof van Cassatie van 20 februari 1992 en 5 juni 1992’, Noot onder Luik, 3 mei 2002, T.B.B.R. 2003, 598- 602.

W. De Bondt, E. Stassijns en F. Coryn, ‘L’application du droit rural à partir des règles du Code Civil en Belgique’, T.Agr.R. 2004, 200- 211.

F. Coryn, ‘De Pauliaanse vordering : de derde medeplichtigheid van de verkrijger ten bezwarende titel als voorwaarde voor het welslagen van de Pauliaanse vordering’, Noot onder Gent 12 maart 2003, T.B.B.R. 2005, 149- 151.

F. Coryn, ‘Het formalisme van artikel 14 eerste lid van de Handelshuurwet’, Noot onder Cass. 13 november 2003, RABG 2005, 606- 608.

F. Coryn, 'Enkele vaak voorkomende bedingen in de onderhandse koopovereenkomst van onroerende goederen' TVV 2009, afl. 2, 2-21.

F. Coryn, I. Claeys, l. Van Valkenborg '

VOORDRACHTEN

'Fouten in de akte en problemen bij de (ver)koop van een onroerend goed, voordracht gehouden op 17 november 2016' voordracht gehouden op het najaarsforum van de Koninklijke confederatie der landmeters- experten.

'Problemen vermijden bij koop/verkoop door de bril van de landmeter-expert', voordracht gehouden op 1 en 6 december 2016 te Gentbrugge en Geel

‘Knelpunten in de vastgoedmakelaarsovereenkomst’, voordracht gehouden aan de balie te Oudenaarde op 8 mei 2006.

'Vaak voorkomende bedingen in koop/verkoopovereenkomsten van onroerende goederen', voordracht gehouden aan de balie te Oudenaarde op 20 mei 2008.

'Nieuwe Huurdecreet' voordracht gehouden op 23 april 2018 te Gent.

'Aansprakelijkheid van de landmeter-expert' voordracht gehouden op 7 en 28 mei 2019 te Gentbrugge en Geel.

  • LinkedIn Social Icon
bottom of page