top of page

SPECIALITEITEN

BURGERLIJK RECHT

 • aannemings- en bouwrecht

 • aansprakelijkheidsrecht

 • beslag- en executierecht

 • contracten

 • familierecht

  • echtscheiding

  • familiaal vermogensrecht

  • erfrecht

  • staat van de persoon

 • vastgoedrecht

  • erfdienstbaarheden

  • huur

  • koop en verkoop

  • mede-eigendom

  • onroerende transacties

  • onteigening

  • zakenrecht

 • tuchtrecht en deontologie

 • verzekeringsrecht

 • verkeersrecht

COMMERCIEEL RECHT

 • beslag- en executierecht

 • redactie commerciële contracten

  • handelshuur

  • dienstverleningscontracten

  • aanneming

  • verkoopconcessie

  • agentuur

  • franchise

 • incasso van facturen

 • ondernemingen in moeilijkheden

ADMINISTRATIEF RECHT

 • administratief recht

  • onteigening

  • omgevingsrecht

  • milieu en ruimtelijke ordening

 • andere rechtstakken

  • mogelijk is uw juridisch probleem niet onder te brengen in één van de klassieke vakjes van het recht. Contacteer ons gerust voor een afspraak. We bekijken dan samen het probleem. Desgevallend verwijzen we u kostenloos door naar een van onze gespecialieerde collega's met wie wij regelmatig samenwerken.

VENNOOTSCHAPSRECHT

 • begeleiding overdracht van aandelen/handelsfondsen

 • geschillen aansprakelijkheid bestuurders/oprichters
 • geschillen tussen aandeelhouders
 • redactie aandeelhoudersovereenkomst  managementsovereenkomst
bottom of page